BRAND PUBLISHERS

21 januari 2019

'Goed idee, gevaarlijke uitvoering'‘Hmm... Deze discussie voeren we al langer, en misschien is geen campagne de beste campagne (alles wat je aandacht geeft groeit).’ Dat was de eerste reactie van Astrids dochter Ava (21), op de Gillette-commercial die Astrid haar had gemaild, met de terloopse vraag wat Ava ervan vond. We delen haar mening graag op Out in the Open omdat we de nuance missen in de her en der welig tierende discussies over het onderwerp.
door Ava

Bullying. Harassment. Is this the best a man can get? It's only by challenging ourselves to do more, that we can get closer to our best. To say the right thing, to act the right way. We are taking action at thebestmencanbe.org. Join us.
Met dit statement, bijbehorend manifest en de veel bekritiseerde commercial, probeert Gillette een belangrijke boodschap over te brengen; mannen moeten hun emoties durven tonen en elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. Waardevol, maar is dit de beste manier?


De druk om ‘mannelijk’ te zijnDe campagne zelf spreekt zichzelf hier en daar misschien zelfs wel tegen. Mannen moeten zichzelf zijn, hun emoties durven tonen en elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. Dit roept de vraag op wanneer gedrag verkeerd is. Zijn de stoeiende jongetjes in het gras een probleem? In het kader van ‘jezelf zijn’ zou je kunnen beredeneren dat de stoeiende jongetjes juist geen aandacht moeten krijgen.
Desalniettemin denk ik dat de boodschap waardevol is, omdat ik ook uit verhalen van mannen om mij heen merk dat de druk om ‘mannelijk’ te zijn of over te komen hoog ligt. Wel is dit ook afhankelijk van uiteenlopende factoren zoals leeftijd, opleidingsniveau, achtergrond en sociale omgeving. Maar is er per definitie iets mis met alle mannen in de wereld? Gillette zegt “sommigen doen het al goed”; betekent dit dat de meerderheid van de mannen zich slecht gedraagt?


Waarom stereotyperen om stereotyperen af te straffen?Ik kan me hier en daar wel vinden in de kritieken die de commercial krijgt; waarom stereotyperen om stereotyperen af te straffen? Maar tegelijkertijd probeert Gillette een discussie op gang te brengen en maakt het op zich niet uit hoe goed hun commercial is.
De boodschap is mooi en de discussie nuttig. Ik denk dat ik mijn kritieken breder kan trekken; waarom moeten alle discussies tegenwoordig met de hele wereld gevoerd worden? Sinds wanneer moeten we wereldwijd dezelfde normen en waarden hebben? Is het niet waardevoller om wat dit soort onderwerpen betreft aandacht de schenken aan individuele karaktertrekken? Ik vind de vragen ‘wat geef ik mijn zoon mee over emoties?’, ‘wat voor bedrijfssfeer willen we, en hoe kan onze leidinggevende daar invulling aan geven?’ ‘Welke normen en waarden heb ik?’ veel interessanter als ze op ‘micro-niveau’ gesteld worden. Gewoon, aan de keukentafel of in de vergaderzaal.
Samengevat is dit wat ik er van vind: goed idee, gevaarlijke uitvoering.