BRAND PUBLISHERS

#006. Gemeente AmsterdamDe Directie Communicatie van Gemeente Amsterdam meldde zich bij Out in the Open met een onderzoeks- en adviesvraag. De gemeente was bezig met de ontwikkeling van een nieuwe contentstrategie en had een nieuwsredactie samengesteld. De gemeente wilde nadrukkelijker zelf nieuws maken en haar stempel drukken op bestaand nieuws, om de relatie met de Amsterdammers te intensiveren. De nieuwe contentstrategie moest leiden tot een hogere kwaliteit van de productie en een hogere kwantiteit van het bereik op de verschillende mediakanalen van de gemeente. We deden onderzoek naar de effectiviteit, kwaliteit, output, organisatie en werkwijze van de nieuwsredactie en onderzochten de middelenmix. Dit resulteerde in het onderzoeksrapport ‘Focus op nieuws’ en de presentatie van verschillende mogelijke strategische routes voor de nieuwsredactie, adviezen voor de organisatie van een slagvaardiger redactieteam en een effectievere media-inzet.