10 oktober 2019

Rebels with a cause  Nederland staat op een mooie vierde plaats in de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. De rangschikking is het gemiddelde van een reeks van factoren. Op het gebied van ict, r&d en scholing scoren we wat minder goed, maar als propagandavoering mee zou tellen, zouden we vast een stuk hoger staan. Vooral de Nederlandse land-, tuinbouw- en veeteeltlobby slaagt erin om met steun van een wakkere krant en politieke partijen met splinterideetjes een propagandamachine voor hun sectoren op gang te brengen waarvan zelfs de Franse boeren gillend van jaloezie de gordijnen in vliegen.
Entree Dutch Food Week: we gaan basisschoolkindertjes uitleggen waar ons voedsel vandaan komt. Dat is nodig, want ondanks de guitig met appelwangen op het platte land ronddartelende Yvon Jaspers denken onze kinderen zo ongeveer dat god in zijn wat rommelige scheppingsdrang de supermarkt bedacht heeft voor onze voedselvoorziening. Op televisie zagen we bij WNL hoe een heuse event-producer op een school een nepkoe de klas in duwde. Het was geen replica van een trotse Holstein-Friesian, want het gedrocht was in een kaasgele kleur geschilderd, compleet met gatenprint. Niet zo handig, want zo leek het net of de boer, hoeder van onze natuur, de koe vooral als een kaas op vier poten ziet. Maar goed, de koe had dan wel weer rubberen uiers om te laten zien dat daar dus melk uitkomt. Een meisje trok er wat onhandig aan. Ik vraag me af of de aanwezige boer ook uitgelegd heeft dat de koe continu bezwangerd moet worden om de melkproductie op gang te houden en dat de geboren kalfjes meestal niet lang te leven hebben. Maar ja, de lobby is niet van de details, daar hebben/hadden we Marianne Thieme voor.

Op zich is het niet zo’n domme actie, maar ik had het graag wat realistischer gezien. De koe is natuurlijk – hoewel er niets natuurlijks aan is – een wandelende zuivelproducent. En de uier was een leuk detail. Maar ik zou graag gezien hebben dat de nepkoe al boerend en schijtend het klaslokaal langzaam met methaan gevuld had, zodat de brave kinderen snakkend naar adem naar buiten zouden zijn gerend.

Het lege klaslokaal is een mooie metafoor voor een andere actie van de boerenpropaganda. Want waarom zouden we ons nog druk maken over het onderwijs als onze wetenschappers, in dit geval van het RIVM, door dezelfde lobby, en met steun van amechtig naar achterban zoekende politieke partijen, weggezet worden als oplichters? Oplichters die de cijfers verdraaien om de zorgen over het klimaat te vergroten? De betreffende wetenschappers kunnen inzage in de cijfers geven en uitleggen dat we misschien een iets exacter beeld krijgen als we de onderzoeksmodellen combineren met modellen uit Amerika en Noorwegen, maar die correcties zullen een geringe invloed hebben op de enorme uitstoot van stikstof door de land-, tuinbouw en veeteelt. Satellieten laten op de plek waar Nederland ligt een enorme rode puist van uitstoot zien. Maar let op, als de verantwoordelijke minister toezegt dat het aantal meetpunten moet worden uitgebreid om een beter beeld te krijgen, dan zijn dat alvast voorbereidingen om  de aangekondigde maatregelen uit te stellen.

Een lege klas; waarom niet? Scholieren, ren naar buiten, sluit je aan bij Extinction Rebellion, Rebels without Borders of wie dan ook. Het is tijd voor een nieuw mantra voor het onderwijs: alle scholieren zijn rebels with a cause. Ren naar buiten en claim je toekomst, nu het nog kan zonder gasmasker.


Astrid Prummel