8 april 2020

Gemeente Diemen: creatief in tijden van coronacrisis
Hoe kun je relevant zijn in deze coronacrisis? Bij Gemeente Diemen, een klant van Out in the Open, draait het team Sociale Zaken op volle toeren om ouderen, gezinnen, alleenstaanden, statushouders en ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Hoe houden zij zich staande? Welke kansen zien ze?

Manon van Rooij: ‘Goede communicatie is belangrijker dan ooit’

Een crisis als deze heeft Manon van Rooij in de 26 jaar dat zij bij Gemeente Diemen werkt niet eerder meegemaakt, zegt ze. Maar dan herinnert ze zich de gasexplosie in het flatgebouw aan de Beukenhorst die in 2014 twee mensen het leven kostte en waarbij tachtig omwonenden direct geëvacueerd moesten worden. Manon maakte deel uit van het crisisteam dat acuut oplossingen moest verzinnen om mensen op te vangen, onderdak voor hen te regelen en ze te helpen met hun financiën. ‘Dat was ook een heftige periode die veel emoties losmaakte bij de inwoners en bij ons als medewerkers. En ook toen moesten we heel creatief zijn.’

Een rollercoaster

Manon was een week ziek geweest - gelukkig geen corona - en toen ze op 23 maart weer aan het werk ging was het alsof ze in een rollercoaster belandde. ‘Het meest typerend aan hoe wij bij de gemeente omgaan met deze crisis is de creativiteit en de flexibiliteit die iedereen laat zien. Als één team zetten we onze schouders eronder. Goede onderlinge communicatie is belangrijker dan ooit, je moet goed van elkaar weten waar de ander mee bezig is om te voorkomen dat je langs elkaar heen werkt of dingen dubbel doet. Dat geldt ook voor de contacten met onze partners, de organisaties waarmee we samenwerken, zoals Vluchtelingenwerk, de re-integratiebureaus, maatschappelijk werk, de taalscholen en de gewone scholen. We proberen contact te houden met mensen van wie we weten dat ze kwetsbaar zijn. Consulenten bellen deze mensen op, vragen hoe het met ze gaat en steken ze een hart onder de riem. In deze moeilijke periode zoek je elkaar op en steun je elkaar waar mogelijk. Je probeert creatief te zijn, snel in te spelen op wat er nodig is en maatwerk te leveren.’

Thuisonderwijs

Er bleek al snel een tekort aan computers te zijn voor het thuisonderwijs aan basisschoolkinderen. Als senior medewerker van het team Sociale Zaken is Manon gewend om te schakelen tussen de praktijk en het beleid. Samen met een beleidsmedewerker heeft ze direct geregeld dat niet alleen leerlingen uit het voortgezet onderwijs maar ook leerlingen uit groep 8, met ouders met een laag inkomen, gebruik kunnen maken van een regeling voor een gratis computer thuis. Ook zorgden ze ervoor dat een taalschool die lesgeeft aan statushouders laptops kreeg om de taallessen online te kunnen geven. ‘We hebben een potje met geld gezocht en gevonden. Het was een opsteker voor de docent, die zich extra gestimuleerd voelde om door te gaan en natuurlijk zijn de statushouders ook blij dat zij door kunnen gaan met het leren van de Nederlandse taal.’

Oog voor kwetsbare Diemenaren

Het team Sociale Zaken zet alle zeilen bij om ondernemers te helpen bij hun aanvragen van de overbruggingsregelingen waarmee het kabinet de financiële gevolgen van de crisis hoopt in te dammen. Ook het aantal bijstandsaanvragen groeit met de dag. Daarnaast maakt het team zich zorgen over de mensen die straks hun huur of hypotheek misschien niet meer kunnen betalen. ‘We leggen onze zorgen neer bij instanties die hiermee de politiek kunnen benaderen in de hoop dat deze mensen snel geholpen kunnen worden.’


Manon van Rooij (Gemeente Diemen): 'Je probeert creatief te zijn, snel in te spelen op wat er nodig is en maatwerk te leveren.'

Willemijn Dorr: ‘Nooit gedacht dat een gemeente zo snel kan schakelen’

De dag na de persconferentie waarin het kabinet het noodpakket aankondigde met financiële maatregelen voor ondernemers en zzp’ers, schreef trainee Willemijn Dorr een artikel op de website van Gemeente Diemen om bezorgde ondernemers en zzp’ers gerust te stellen en hun geduld te vragen. Ze vindt het bijzonder. ‘Ik werk hier nu zeven maanden en de lijnen zijn zo kort en er kan zo snel geschakeld worden; dat had ik niet verwacht bij een gemeente. Als trainee word ik betrokken bij veel beslissingsprocessen. Er is weinig hiërarchie, iedereen doet mee en kan zijn of haar rol pakken omdat er veel werk is.’

Koers op Initiatief Crisisteam

Willemijn maakt deel uit van het Koers op Initiatief Crisisteam dat de gemeente pasgeleden heeft opgezet. Het crisisteam ondersteunt initiatieven van inwoners van Diemen om anderen te helpen in deze moeilijke tijd. Willemijn: ‘Vorige week hadden we ons eerste overleg en we hebben al een aardig overzicht en een infrastructuur neergezet om alle mooie initiatieven zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Zo hebben we budget vrijgemaakt om de voedselpakketten van de Voedselbank aan te vullen met spelletjes en knutselspullen voor gezinnen met kinderen. Een ander idee kwam van Diemense artiesten: zij willen optreden voor verzorgings- en verpleeghuizen. Wij zorgen ervoor dat ze dit zo snel mogelijk mogen en kunnen gaan doen. Wat ik van dit alles meeneem als mijn traineeship erop zit? Dat je met creativiteit, flexibiliteit en daadkracht een boost kunt geven aan de positieve energie die in een gemeenschap ontstaat wanneer het leven tegenzit.’


Willemijn Dorr (Gemeente Diemen): 'Iedereen doet mee en kan zijn of haar rol pakken, er is veel te doen.’