BRAND PUBLISHERS

Duurzaamheidsagenda 2020-2025De gemeente Diemen heeft extra budget en mensen vrijgemaakt voor een versterkte inzet op duurzaamheid. Samen met de betrokken beleidsadviseur zorgde Out in the Open voor een consistente, soepel geschreven en aantrekkelijk vormgegeven Duurzaamheidsagenda 2020-2025, die richting geeft aan de programmatische aanpak voor de komende jaren.
Voor de vormgeving werkten we samen met Studio Greetje de Graaff.