Consumenten willen weten waar merken voor staan, omdat zij zich steeds vaker realiseren dat hun economische keuzes ook maatschappelijke keuzes zijn. Want wat we kopen en bij wie we het kopen, heeft invloed op de wereld waarin wij leven.

Merken stellen zichzelf op hun beurt de existentiële vraag: wie ben ik en wat kan ik voor de samenleving betekenen?

Organisaties en merken hebben behoefte aan sparringpartners die weten wat er speelt en kunnen anticiperen en reageren met slimme strategische ideeën en een helder en aansprekend verhaal.

Dat vraagt om een journalistieke benadering en een scherp oog voor de impact van de actualiteit op de relatie tussen mensen en merken. En om content – de enige keer dat we dat woord hier gebruiken – die iets teweeg brengt.

Dat is wat Out in the Open biedt. Zo willen we bedrijven en hun doelgroepen dichter bij elkaar brengen, bruggen slaan, misverstanden en vooroordelen wegnemen, actuele issues agenderen, thought leadership claimen en discussie en samenwerking entameren.